Принципи

• Учтивост,
• Почтеност,
• Постоянство,
• Самоконтрол,
• Непоколебим дух.


Не е необходимо да се говори за това, че успехите или неудачите в таекуондо много зависят от това как трениращия разбира и прилага на практика принципите на таекуондо, служещи за ръководство на всеки сериозно занимаващ се с този вид бойно изкуство.

Учтивост


Може да се каже, че учтивостта е неписан закон, препоръчван от древните учители като философия в качеството на средство за пречистване на човечеството в процеса на построяване на хармонично общество.
Формирайки своя характер, трениращите таекуондо са длъжни да спазват следните правила, включвайки ги като задължителен елемент в тренировъчния процес:

1. Да се развива дух на взаимоуважение.
2. Да се борят със своите лоши навици.
3. Да бъдат вежливи.
4. Да се поддържа атмосфера на справедливост и хуманизъм.
5. Да се съблюдава йерархията в отношенията между трениращите и инструктора, начинаещите и напредналите, старите и младите.
6. Да се държат в съответствие с приетия етикет.
7. Да се уважава положението на другите.
8. Да се отнасят към другите честно и открито.
9. Да се въздържат от приемането или връчването на подаръци във всички случаи, когато това може да бъде изтълкувано погрешно.

Почтеност

В таекуондо значението на тази дума донякъде се отличава от тълкуванието ѝ в речниците. Всеки е длъжен да може да различава правилното от грешното и, в случай че постъпи погрешно, трябва да си вземе поука.
По-долу са приведени примери, илюстриращи недостатъците на честността.

• Опити от преподаване на невярна техника от инструктора поради липса на знание или безотговорност.
• Използване на подпилени или предварително сцепени дъски при демонстрация на силов тест.
• Опити на инструктора да „маскира“ недостатъците на своята техника като създава добри условия за тренировка.
• Подкупване на инструктора.
• Опити от страна на трениращите да получат по-висока степен за осъществяването на грозни намерения или за демонстриране на своето превъзходство.
• Инструктор, преподаващ таекуондо единствено в името на удовлетворяване на собствените материални изгоди.
• Игнориране на мнението на начинаещите.

Постоянство


­ Древните хора са казвали: „Упоритостта води към съвършенство“. За да постигнеш нещо е необходимо да си го поставиш за цел, която да осъществиш с постоянство. Една от тайните на майсторите на таекуондо гласи: „Упорито преодолявай всички трудности“. А Конфуций е казал: „Този, който не е упорит на младини, рядко постига успех, когато порасне“.

Самоконтрол


Самоконтролът е важен както в тренировъчната зала, така и във всекидневния живот. Изгубването на самообладание по време на спаринг може да доведе до много сериозни последствия и за двамата съперници. Също така неотзивчивостта в групата е проява на лош самоконтрол.
Лао Дзъ е казал: „Силният – това е този, който умее да побеждава себе си, а не другия“.

Непоколебим дух

Трениращите таекуондо са длъжни да бъдат честни и искрени, да не се боят от нищо, да проявяват непоколебим дух, независимо от това кой е противникът или колко много са противниците.